My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 57/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rezygnacji Pani Izabeli Karaszewskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 12 grudnia 2019 roku.

Pani Izabela Karaszewska nie podała powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Pani Izabeli Karaszewskiej za dotychczasową pracę w charakterze członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 12 grudnia 2019 roku liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do czterech. Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.