Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

24-06-2022 | Bieżący | ESPI | 21/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2022 roku.