Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

17/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku Pan Przemysław Marczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Powody rezygnacji nie zostały podane.