My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

19/2018 – Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP

 

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie “Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2018 Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta: Pan Cezary Jasiński, Pan Ernest Bednarowicz oraz Pan Przemysław Romanowicz przekazali za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o rezygnacji z powierzonych funkcji z dniem 3 sierpnia 2018 roku.