Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | ESPI | 44/2021

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 1 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś oraz Pan Krzysztof Moszkiewicz złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz z pełnienia powierzonych im funkcji ze skutkiem na dzień 1 października 2021 roku.
Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste. Natomiast Pan Krzysztof Moszkiewicz nie podał przyczyn rezygnacji.