My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Prezesa Zarządu

ESPI | 12/2024

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku, Pan Jan Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki. Pan Jan Karaszewski nie podał powodu rezygnacji.