My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Bieżący | ESPI | 42/2021

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2021 roku, Pan Andrzej Wrona pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki.
Pan Andrzej Wrona nie podał powodów rezygnacji.