Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Prezesa Zarządu spółki zależnej

Bieżący | ESPI | 19/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku, Pan Jan Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej Emitenta _”Software Services”_ złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji i z członkostwa w Zarządzie Software Services.