My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku, Pan Sławomir Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji.

Pan Sławomir Karaszewski nie podał powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji.