My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rozpoczęcie przez Emitenta procesu przeglądu opcji strategicznych

Raport Bieżący | ESPI | 5/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta _”Przegląd Opcji”_ oraz analizę rynku polskiego i zagranicznego.

W ramach Przeglądu Opcji Emitent zamierza przeanalizować różne możliwości rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, w zależności od uwarunkowań rynkowych oraz możliwych form współpracy. W szczególności Emitent rozważa zmianę struktury właścicielskiej Spółki lub potencjalne partnerstwo strategiczne z podmiotem z branży innowacyjnych technologii. W ocenie obecnego Zarządu Spółki branża innowacyjnych technologii jest dla Spółki bardziej perspektywiczna z perspektywy rozwoju niż medtech oraz niesie ze sobą mniejsze ryzyko biznesowe. Zarząd Spółki przypomina, że grupa kapitałowa Emitenta posiada dwudziestoletnie doświadczenie w branży innowacyjnych technologii i w jego opinii należy wykorzystać posiadane już kompetencje i doświadczenie.

Na dzień dzisiejszy Emitent nie podjął decyzji dotyczącej wyboru konkretnej opcji, a sam przegląd opcji może być procesem długotrwałym. Informacje na temat przebiegu procesu Przeglądu Opcji oraz potencjalnych rekomendacjach Zarządu Spółki w tym temacie Emitent przekaże poprzez raporty bieżące.