My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Sprzedaż aktywów znacznej wartości

Bieżący | ESPI | 40/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 12/2021 z dn. 29 kwietnia 2021 roku oraz 13/2021
z dn. 30 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że po analizie obecnej niestabilnej sytuacji amerykańskiego rynku, oraz w związku ze spadkiem wartości akcji części spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, w tym także akcji spółki INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone _”INVO”_, zdecydował się na wycofanie swojego obecnego zaangażowania w INVO w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

W związku z powyższym w dniu 30 września 2021 roku Emitent informuje, że zbył wszystkie posiadane akcje spółki INVO. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży 230 000 akcji wyniosła 972 900 USD tj. po średniej cenie 4,23 USD za jedną akcję. Obecnie Emitent nie posiada akcji INVO.

Sprzedaż akcji pozostaje bez wpływu na toczące się negocjacje, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 roku, nr 33/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku, nr 37/2021 z dnia 10 września 2021 roku.