My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu

Bieżący | ESPI | 22/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 6/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził prawomocność postanowienia tegoż Sądu z dnia 10 marca 2020 roku o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Emitenta przyjętego w dniu 2 grudnia 2019 roku.

Stwierdzenie prawomocności zatwierdzonego układu stanowi ostatni formalny element konieczny do podjęcia czynności mających na celu jego wykonanie na zasadach i w terminach w nim określonych.