Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał niepodjętych przez ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku po przerwie w obradach ZWZA – uzupełnienie raportu nr 24/2019

Raport bieżący nr 27/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019 oraz nr 24/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał , które zostały poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _”ZWZA”_, które odbyło się po przerwie w dniu 8 lipca 2019 roku i nie zostały podjęte.

Jednocześnie Emitent informuje, że Przewodniczący ZWZA wykonując punkt porządku obrad nr 15 umożliwił akcjonariuszom zgłaszanie wolnych wniosków. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił wolnych wniosków.

Załącznik:

zwz_Satis_Group_s.a._uchwaly_niepodjete_po_przerwie_w_dn.8.07.2019.pdf