My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 07.02.2022 r.

Bieżący | ESPI | 11/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 7 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_.
Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie podczas NWZ zostały podjęte.
Ponadto, Emitent informuje, że: pełnomocnicy akcjonariuszy Szymona Pury, Grzegorza Kiczmachowskiego, Tomasza Frątczaka i Daniela Kaczmarka zgłosili sprzeciw pod uchwałami nr 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022, 11/2022.
Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z NWZ.
W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach do poszczególnych uchwał.

Zal.1_Tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ_07.02.2022.pdf