My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Sgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 28.06.2022 r.

28-06-2022 | Bieżący | ESPI | 23/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZ.
Ponadto, Emitent informuje, że ZWZ nie głosowało nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego uchwała w tym przedmiocie nie została podjęta.