My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bieżący | ESPI | 15/2023

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_.
W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZ.

Zal.1_TRESC_UCHWAL_PODJETYCH_NA_ZWZ_28.06.2023_SATIS_GROUP.pdf