My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.

Bieżący | ESPI | 31/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2021, 27/2021, oraz 30/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_.
W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZ.
Ponadto, Emitent informuje, że wobec braku wniosków w przedmiocie odwołania bądź powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wobec braku kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, ZWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwały nr 20 oraz uchwały nr 21 objętych punktem 14 porządku obrad ZWZ.

2021.06.24_TRESC_UCHWAL_PODJETYCH_PRZEZ_ZWZ_SATIS_GROUP.pdf