My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez ZWZA oraz przerwa w obradach ZWZA

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”ZWZA”_, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpi w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach ZWZA których treść jest podana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zal._do_RB_19.2019_Uchwaly_podjete_na_ZWZA_13062019.pdf