My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez ZWZA oraz treść uchwał niepodjętych przez ZWZA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta _”ZWZA”_.
W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA. W załączniku nr 2 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwały niepodjętej na ZWZA. Ponadto, Emitent informuje, że jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały ZWZA nr 28. Sprzeciw został wpisany do protokołu ZWZA.

Załączniki:
Zal._nr_1_do_RB_11.2020_Uchwaly_podjete_na_ZWZA_230620.pdf
Zal._nr_2_do_RB_11.2020_Uchwaly_niepodjete_na_ZWZA_230620__1_.pdf