My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku po przerwie w obradach ZWZA

Raport bieżący nr 24/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _”ZWZA”_ po przerwie w dniu 8 lipca 2019 roku.

Akcjonariusz Nikodem Wierzbicki działający w imieniu własnym zgłosił sprzeciw pod uchwałami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:

zwz_Satis_Group_s.a._uchwaly_podjete_po_przerwie_w_dn.8.07.2019.pdf