My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

12/2018 – Ujawnienie stanu posiadania

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.