My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta _”Rada Nadzorcza”_ powierzyła:
1.Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2.Panu Radosławowi Grabosiowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, Emitent informuje, że podczas tego samego posiedzenia, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu weszli:
1.Pan Michał Krzyżanowski jako Przewodniczący Komitetu Audytu;
2.Pan Radosław Graboś jako Wiceprzewodniczący Komitetu
3.Pan Paweł Majtkowski jako Członek Komitetu Audytu.