Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu

Bieżący | ESPI | 46/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że podczas posiedzenia w dniu 1 października 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta _”Rada Nadzorcza”_ powierzyła:
1.Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2.Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, Emitent informuje, że podczas tego samego posiedzenia, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu weszli:
1.Pan Michał Krzyżanowski jako Przewodniczący Komitetu Audytu;
2.Pan Andrzej Wrona jako Wiceprzewodniczący Komitetu
3.Pan Paweł Majtkowski jako Członek Komitetu Audytu.