My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 59/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że podczas posiedzenia w dniu 23 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta _”Rada Nadzorcza”_ powierzyła:
1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Radosławowi Grabosiowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, Emitent informuje, że podczas tego samego posiedzenia, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu weszli:
1. Pan Andrzej Wrona jako Przewodniczący Komitetu Audytu;
2. Pan Radosław Graboś jako Wiceprzewodniczący Komitetu
3. Pan Krzysztof Moszkiewicz jako Sekretarz Komitetu Audytu.