My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 10/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ decyzji nr 0318/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zgodnie z którą KDPW po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił dokonać operacji wycofania z depozytu z dniem 18 kwietnia 2023 roku 27.396 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLADVPL00029, w związku z ich umorzeniem.
Liczba akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLADVPL00029 zarejestrowanych w KDPW po przeprowadzeniu operacji wycofania będzie wynosić 11 635 281 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.