My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uprawomocnienie się postanowienia o wpisie Prezesa Zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 17.01.2019 r. Emitent otrzymał postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.12.2018 r. W postanowieniach tych Sąd Okręgowy oddalił zażalenia Tadeusza Lewkowicza na postanowienia o odmowie dopuszczenia go do udziału w sprawie oraz o odrzuceniu jego apelacji, wydane w sprawie dotyczącej rejestracji zmian w organach Emitenta, dokonanych na podstawie uchwał z dnia 14.06.2017 r. W związku z powyższym postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym Sławomira Karaszewskiego, jako Prezesa Zarządu Emitenta, stało się prawomocne.