My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta

29-08-2022 | Bieżący | ESPI

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że Spółka uruchomiła nową stronę internetową, która prezentuje jej profil działalności oraz ofertę. Adres strony internetowej Spółki pozostaje bez zmian, tj. satisgroupsa.pl.