Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

Raport bieżący nr 44/2017
Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ przedstawia uzupełnienie sprawozdania finansowego Emitenta oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Emitenta w zakresie wynagrodzeń osób wchodzących w skład organu nadzorującego:

Łączne wynagrodzenie osób wchodzących w skład organu nadzorującego wypłacone w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. _dane w tys. PLN_:

Marcin Godlewski 46
Grzegorz Kiczmachowski 53
Tomasz Krześniak 53
Julian Kutrzeba 27
Marek Modecki 53
Wojciech Napiórkowski 20
Hubert Staszewski 0