Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uzupełnienie raportu bieżącego w sprawie informacji o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości SATIS GROUP

Raport bieżący nr 39/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego niniejszym informuje, iż postępowanie zostało umorzone na skutek cofnięcia wniosku przez Katarzynę Garecką. Emitent zawarł ugodę z Katarzyną Garecką w związku z którą strony uregulowały łączące je stosunki prawne i zrzekły się w stosunku do siebie wszelkich roszczeń. W związku z zawartą ugodą w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 Emitent wycofuje się ze stwierdzenia zawartego w tym raporcie, jakoby Pani Katarzyna Garecka działała w złej wierze lub podawała nieprawdziwe informacje w celu wprowadzenia Sądu w błąd.