My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wniosek o wznowienia obrotu akcjami Emitenta

ESPI 52/2018

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o bezzwłoczne odwieszenie obrotu akcjami Emitenta.