My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wniosek o wznowienie obrotu akcjami Emitenta SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Raport bieżący nr 40/2019

Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z wnioskiem o wznowienie obrotu akcjami Emitenta _”Wniosek”_.
W ocenie Emitenta, w związku z zażegnaniem wszelkich trwających dotychczas sporów oraz w związku z publikacją potwierdzonych i ostatecznych danych finansowych Emitenta nie ma obecnie przesłanek aby obrót akcjami Emitenta był zawieszony, w związku z czym Zarząd Emitenta ma nadzieję na pozytywne rozpatrzenie Wniosku przez KNF.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 2 września 2019 roku otrzymał za pomocą poczty elektronicznej od Pana Nikodema Wierzbickiego występującego w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Emitenta deklarację wyrażenia poparcia dla działań Zarządu zmierzających do wznowienia obrotu akcjami Emitenta.