My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

14/2018 – Wniosek o wznowienie obrotu akcjami Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.)z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o odblokowanie w dn. 2 sierpnia 2018 roku obrotu akcjami Emitenta (“Odblokowanie Obrotu”), tj. w dniu następującym po dniu publikacji raportu za I kwartał 2018 roku. W opinii Zarządu wraz z publikacją w/w raportu okresowego zostaną spełnione wszystkie przesłanki do Odblokowania Obrotu.