My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

26/2018 – Wstrzymanie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 18.07.2018 r. do czasu rozstrzygnięcia zażalenia Spółki na ww. postanowienie. O wydaniu oraz treści postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 18.07.2018 r. Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2018 r. z dnia 27.07.2018 r. oraz nr 25/2018 z dnia 23.08.2018 r.