My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu

11-07-2022 | Bieżący | ESPI | 28/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 roku _”Posiedzenie”_ podjęła uchwałę dotyczącą wyboru Pana Pawła Sobków na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym obecnie funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki przedstawiają się następująco:
Pan Paweł Sobków – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
Pan Michał Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
Pani Natalia Gołębiowska – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki
Pan Paweł Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej Spółki
Pan Marcin Hańczaruk- Członek Rady Nadzorczej Spółki
Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na Posiedzeniu powołała Pana Pawła Sobków w skład Komitetu Audytu i powierzyła mu funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.
W związku z powyższym skład Komitetu Audytu jest następujący:
Michał Krzyżanowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Paweł Sobków – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Paweł Majtkowski – Członek Komitetu Audytu

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.