My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 12/2022

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 lutego 2022 roku _”NWZ”_:
1. Spółka Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Deleware _USA_ _”PAIF”_:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 1.890.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 1.890.000
Udział w liczbie głosów na NWZ: 99,69%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,24%
Po podjęciu uchwały nr 5/2022 NWZ jeden z akcjonariuszy opuścił NWZ, w związku z tym udział PAIF w liczbie głosów na NWZ wynosił od tego momentu 99,99%.