My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 33/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku.

Wykaz_Akcjonariuszy_powyzej_5_proc_Satis_Group.pdf