My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 16/2023

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku _”ZWZ”_:
Spółka Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Delaware, Wilmington:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.934.344
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.934.344
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,71%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 13,85%