Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

01-07-2022 | Bieżący | ESPI | 25/2022

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku _”ZWZ”_:
Spółka Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Deleware _USA_ _”PAIF”_:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.934.844
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.934.844
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,63%