My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 32/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku _”ZWZ”_:

1. Spółka Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Deleware _USA_:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.422.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.422.500
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,59%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,23%

2. Krzysztof Mierzejewski:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 200.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 200.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,32%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,72%