My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Załącznik:

Wykaz_Akcjonariuszy_powyzej_5_proc_Satis_Group.pdf