My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykonanie układu z wierzycielami

Raport bieżący 2/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Emitenta przyjętego w dniu 2 grudnia 2019 roku _”Układ”_, zgodnie z warunkami Układu Emitent wykonał układ z wierzycielami poprzez spłatę wszystkich Wierzycieli objętych układem.