Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wznowienie działalności operacyjnej Emitenta

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o wznowieniu działalności operacyjnyjnej Spółki polegającej na outsourcingu usług, w tym usług w zakresie wynajmu pracowników do prac zleconych, usług zleconych przy pomocy pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie i umowę o dzieło, pośrednictwo handlowe.

Emitent podjął decyzję o wznowieniu działalności operacyjnej Spółki w celu pokrycia kosztów jej bieżącej działalności mając na uwadze jej potrzeby finansowe a także dobro jej akcjonariuszy.