My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta

ESPI | 45/2019

Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 3 października 2019 nastąpiło wznowiene obrotu akcjami Emitenta _”Wznowienie Obrotu”_.
Wznowienie Obrotu nastąpiło na skutek skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego _”KNF”_ do Giełdy Papierów Wartościowych żądania odwieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z ustaniem okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

W załączeniu Emitent przekazuje Komunikat KNF z dnia 3 października 2019 roku w sprawie odwieszenia obrotu akcjami Emitenta.

Komunikat_w_sprawie_odwieszenia_obrotu_akcjami_Satis_Group.pdf