My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

20/2018 – Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZA SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymaniu pocztą elektroniczną w dniu 6 sierpnia 2018 roku od Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy _”Pan Nikodem Wierzbicki”_ żądaniu uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _NWZA_ zwołanego na dzień 27 sierpnia 2018 roku, na godzinę 11:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie.

 

Zadanie_umieszczenia_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad.pdf