My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 13/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymanym od Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy, które reprezentuje łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta _ZWZA_ zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 roku, na godzinę 13:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektem uchwał dotyczących odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZA_13.06.2019.pdf