My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Żądanie wprowadzenia zmian w porządku ZWZ

Bieżący | ESPI | 25/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 23/2021 z dnia 27 maja 2021 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”ZWZ”_, informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad ZWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta – spółki Centurion Finance ASI S.A.
Treść żądania wraz z projektem uchwały zostaje przekazana w załączeniu.
Najpóźniej na 18 dni przed ZWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza.

02.06.2021_CF_SATIS_zadanie_akcjonariusza.BES.pdf