My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

10/2018 – Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjoanriuszy

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu pocztą elektroniczną w dniu 9 lipca 2018 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _”NWZA”_ wraz z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad _”Żądanie”_. Żądanie zostało przesłane przez Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy _”Pan Nikodem Wierzbicki”_, które zgodnie z informacja zawartą w Żądaniu reprezentuje łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta.

Zgodnie z Żądaniem Pan Nikodem Wierzbicki wnosi o:
1. zamieszczenie w porządku obrad NWZ uchwał dotyczących odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
2. zamieszczenie w porządku obrad NWZ uchwał dotyczących powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że weryfikuje poprawność oraz zasadność w/w Żądania.

W załączeniu Emitent przekazuje Żądanie oraz projekty uchwał zgłoszone przez Pana Nikodema Wierzbickiego.

2018.07.09_SATIS_GROUP_Zadanie_NWZA.pdf