My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zakończenie negocjacji ugodowych oraz podpisanie ugody z akcjonariuszem mniejszościowym

Raport bieżący nr 37/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 oraz do raportów bieżących nr 16/2018, 25/2018, 26/2018, 2/2019 Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. zakończył negocjacje oraz podpisał ugodę z Tadeuszem Lewkowiczem – akcjonariuszem mniejszościowym Emitenta _”Ugoda”_.

Przedmiotem Ugody jest spowodowanie prawomocnego umorzenia postępowania sądowego zainicjowanego przez Tadeusza Lewkowicza przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2018 i 25/2018 oraz zobowiązanie Tadeusza Lewkowicza do zerwania wszelkich wiezi korporacyjnych ze Spółką.

Ponadto, Emitent informuje, że nie poniósł kosztów związanych z zawarciem Ugody.