My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zakończenie negocjacji z potencjalnym kontrahentem

Raport bieżący 4/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że negocjacje ze spółką INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone _”INVO”_, o których Emitent informował m. in. w raportach bieżących nr 18/2021, 33/2021 oraz 37/2021 zostały zakończone. Zarząd Spółki powołany w październiku 2021 roku postanowił nie kontynuować strategii Spółki w zakresie jej rozwoju w dziedzinie biotechnologii i medtechu realizowanej przez poprzedni Zarząd i ostatecznie podjął decyzję o nie podejmowaniu współpracy z INVO. Powodem takiej decyzji jest m.in. konieczność poniesienia znacznie wyższych nakładów inwestycyjnych związanych z otwarciem i prowadzeniem specjalistycznych klinik niż pierwotnie szacowane, co w ocenie Emitenta wiąże się ze znacznym ryzykiem biznesowym.

Zarząd Spółki zamierza rozpocząć proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta, którego szczegóły zostaną przekazane przez Emitenta w kolejnym raporcie bieżącym.