My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych

25-08-2022 | Bieżący | ESPI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że zakończył proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta.

Po dokonaniu szczegółowej analizy rynku, a także zmianach makroekonomicznych związanych z sytuacją na świecie, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwoju działalności operacyjnej w zakresie technologii informatycznych, w tym produkcji oprogramowania biznesowego, integracji systemów IT, aplikacji dedykowanych, oraz szkolenia i outsourcingu kadr IT. Spółka nie wyklucza poszerzenia swojej oferty w przyszłości. Działalność biznesowa będzie prowadzona w ramach jednostki dominującej, tj. Satis Group S.A.